Май отношения к герою Даник Малец


У Даніка Мальца было много мянушак.Ён за мянушкі не крыудзіуся.Толькі за мянушку жабрак ён вельмі крыудзіся.Ён хадзіу у польску школу,добра знау польску мову,але не забывау пра родную мову.Роднай мове яго навучыу Мікола.Ён вельмі не любіу паноу.Яму больш спадабаліся бедныя.Аднойчы ён нават купіу абаранкі і раздау іх толькі бедным аднакласнікам,а дзецям паноу не дау.Ён вельмі любіу сваю настауніцу.Ён вельмі жадау,каб яна была яго маці.Ён не давучыуся у школе,бо яго выгналі за тое,што ён сказау усім хто будзе гаварыць па-польскі на перапынку,таму 5 грошау штрафу.

Оценить ответ
Не устраивает ответ?

Если твой вопрос не раскрыт полностью, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти другие ответы по предмету Другие предметы.

Найти другие ответы

Загрузить картинку (не более 2мб)
Недавние вопросы
Другие вопросы в категории Другие предметы
Вопросы из других категорий

Английский язык, опубликовано 13.06.2019

Choose complex object​

Химия, опубликовано 13.06.2019

Решите!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра, опубликовано 13.06.2019

вычислить ∫ 4x² dx

Алгебра, опубликовано 13.06.2019

Решите пожалуйста ))