1. Автомобіль віддаляється від нерухомого спостерігача зі швидкістю 120 км/год. Спостерігач пускає світловий промінь у напрямку автомобіля. Яку швидкість має світловий промінь відносно автомобіля? а) 2с; б) с; в) 120 км/год; г) с+120 км/год. 2. (1 бал) Які чинники визначають енергію спокою тіла? а) маса тіла; б) енергія руху; в) швидкість тіла; г) швидкість світла. 3. (2,5 бала) Яку масу має тіло, енергія спокою якого становить 40,5∙1016 Дж? 4. (2,5 бала) Космічний корабель віддаляється від планети зі швидкістю 2∙108 м/с. зі станції у напрямку його руху віддаляється космоліт і рухається зі швидкістю 1,2∙108 м/с відносно станції. Визначте швидкість руху космольоту відносно планети. 5. (2,5 бала) Який розмір матиме космічна ракета довжиною 10 м відносно інерціальної системи відліку в напрямку руху, якщо швидкість руху ракети відносно цієї системи становить 2,5∙108 м/с? 6. (2,5 бала) Ракета рухається зі швидкістю 2,2∙105км/с відносно нерухомого спостерігача. Поточний контроль системи ракети космонавти виконали з 5 годин. Визначте, скільки часу тривав контроль за годинником спостерігача.


2. ГЯ не знаю точно, но интернет говорит что скорость света

Оценить ответ

2.а,г

Оцени ответ
Не устраивает ответ?

Если твой вопрос не раскрыт полностью, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти другие ответы по предмету Физика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку (не более 2мб)
Недавние вопросы

Физика, опубликовано 08.10.2020

Помогите с Физикой

Другие вопросы в категории Физика
Вопросы из других категорий

Алгебра, опубликовано 13.06.2019

Помогите пожалуйста!

Алгебра, опубликовано 13.06.2019

Решите неравенство 1/3-x>=2