Установітьпослідовністьцитованихподій: А “... Науковетовариствоім.Шевченка (НТШ) - першаукраїнськанаціональнаакадеміянаук.Товариствостворене у ЛьвовізаідеєюподвижниківвідродженняСходу і ЗаходуУкраїни, розшматованоїнатойчасдвомачужинецькимиімперіями - РосієютаАвстро-Угорщиною. Цебулаперша в українськійісторіїсуспільнаустанова, яка, сповідуючиШевченковіідеїслужінняУкраїні, присвоїласобійогоім'я...” Б “... ніякоїокремоїмалоруськоїмовинебуло, немає і неможебути, і щонаріччяїхнє, якевживаєтьсяпростолюдом, є та ж російськамова, тількизіпсованавпливомнанеїПольщі ...” В “Святковевідкриттяпершогоукраїнськоготеатру в Галичинібулопризначенена 29 березня ... р. СвятопочалосяСлужбоюБожою в Успенськійцеркві.ВідслуживїїкрилошанинМихайлоКуземський, пізнішийхолмськийєпископ; співавхорвихованців.Успенськацерквабулаповнанароду, особливольвівськоїтазамісцевоїінтелігенції.Після 7-ї годинивечоразал "Народногодому" заповнивсяпобереги.Публікасиділа у святковомунастрої...” Г “... назасіданнібулообговоренозаконопроектурядустосовнозаснуваннявищогонавчальногозакладу в Чернівцях і прийняторезолюцію: "Замістькафедриорієнтальнихмов, якапередаєтьсятеологічномуфакультету, створитикафедруфілологіїроманськоїмови (латині), кафедрурумунськоїмовиталітератури і кафедрурусинськоїмовиталітератури.”

Не устраивает ответ?

Если твой вопрос не раскрыт полностью, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти другие ответы по предмету История.

Найти другие ответы

Загрузить картинку (не более 2мб)
Недавние вопросы

История, опубликовано 18.06.2019

Боярская дума-это...?

Другие вопросы в категории История

История, опубликовано 13.06.2019

История!!! Пожалуйста!!!

История, опубликовано 13.06.2019

Что такое кыс узату ?

История, опубликовано 13.06.2019

Помогите пожалуйста !!

Вопросы из других категорий

Алгебра, опубликовано 13.06.2019

F (x)=2x^3-9x^2+12-3 [0;3]​

Русский язык, опубликовано 13.06.2019

Что это за схема??????